Ön itt jár: Ismerje meg könyvtárunkat

 

A könyvtári szolgáltatásFolyton változó világunkban a könyvtárak feladatai is folyamatosan változnak, hiszen legfontosabb célunk, hogy naprakészen tudjunk kiszolgálni mindenkit, aki felkeres bennünket, akár személyesen akár virtuálisan. Korunkban tovább nő az internethasználók száma. Elsősorban a tartalmak elérésének korábban nem tapasztalt, gyors és kényelmes módja teszi vonzóvá a világhálót. Hiszen helytől és időtől függetlenül, a nap 24 órájában hozzáférhetővé válnak a keresett információk.
A könyvtárunk is igyekszik alkalmazkodni ehhez az igényhez azzal, hogy folyamatosan építi az elektronikus könyvtári szolgáltatását.
De természetesen van élet a neten kívül is. A legfrissebb szak- és szépirodalmi művek többnyire csak nyomtatott formában jelennek meg. Sok könyv közülük nem csupán információkat közöl, hanem művészi élményt, az elmélyülés olyan lehetőségét kínálja, melyet nem tud megadni egy még oly jó elektronikus adathordozó sem. Egy jó könyv tehát élménydúsabb, és ami a szakirodalom esetében döntő fontosságú, lektorált ismeretekhez juttatja az olvasót.

A Szentes Városi Könyvtár jelenleg (2017) 110 ezres könyvállománnyal várja olvasóit, amihez gyarapodásként hozzájön évente mintegy 3 ezer új kötet. A kortárs és klasszikus szépirodalom legújabb kiadásaitól kezdve a korszerű ismereteket közvetítő tudományos és ismeretterjesztő szakkönyvekig bezárólag széles a választék. Ha ehhez hozzávesszük azt a 130 folyóiratot (havi-, heti- és napilapokat), melyek az olvasók rendelkezésére állnak, ill. hogy a könyvtárközi kölcsönzés által olvasóink az ország számos nagykönyvtárából kölcsönözhetnek intézményünkön keresztül, akkor elmondható, hogy az információszerzés egyik fellegvára a Városi Könyvtár Szentesen. Az intézmény könyvtárosai és informatikusai minden nap azon dolgoznak, hogy minél inkább az olvasók igényei szerint alakuljon az intézmény könyves szolgáltatása.


HangoskönyvtárKönyvtárunk a hagyományos könyves szolgáltatás mellett már évek óta ún. hangoskönyvtárat működtet. A felnőtt és gyermekkönyvtár állományában kb. 3500 db audiovizuális dokumentum található meg, s ez a szám folyamatosan növekszik. A CD lemezek, hangoskönyvek, DVD és video filmek tartalmi szempontból rendkívül sokfélék. Kollégáink nagy körültekintéssel választják ki az állományba kerülő műveket, hogy azok a lehető legnagyobb mértékben támogassák egyebek mellett a színvonalas otthoni szórakozást, az iskolai irodalomtanítást, az idegen nyelvtanulást.
CD lemezeink között megtalálható a komolyzene, a klasszikus és kortárs könnyűzene, a különféle musicalek és operettek. 2002 körül jelentek meg Magyarországon és ma már fontos szerepet játszanak a hangoskönyvek, melyek a vakok és gyengénlátók könyvtári ellátásában. Hangoskönyveink között található a magyar- és világirodalom jó néhány klasszikus darabja, regények, drámák, versek, mesék, de ismeretterjesztő előadások hanganyaga is. Idegen nyelvű hangoskönyveinket a nyelvtanulásban lehet kitűnően alkalmazni. A DVD filmek talán a legnépszerűbbek ezen állományrészen belül. A magyar és külföldi játék- és művészfilmek mellett a klasszikus irodalom filmadaptációi, ill. a tudományos és ismeretterjesztő filmek és filmsorozatok sokak érdeklődését felkeltik. A Gyermekkönyvtár mesefilm részlege szintén jelentős.


Kulturális tevékenység


Egy könyvtár csak akkor tud egy város kulturális, művelődési életébe bekapcsolódni, ha nyitottá válik, s állandóan keresi azokat a lehetőségeket, mellyel a lakosság szolgálatába állhat. Könyvtárunk mindig is kiemelten fontosnak tartotta, hogy a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett irodalmi, tudományos, helytörténeti, művészeti, zenei értékeket is bemutató esteket, előadásokat, író-olvasó találkozókat, filmklubot szervezzen a város lakosai számára. Havonta átlagosan 10-15 ilyen jellegű rendezvényt tartunk, melyek a könyvtár kb. 50 főt befogadó előadótermében vagy nagyobb érdeklődés esetén az első emeleti kölcsönzőtérben kerülnek megrendezésre.Ezen események mellett helyet adunk Szentes és környéke művészeinek, kismestereinek, hogy alkotásaikat bemutathassák a városnak. Az előadóteremben rendszeresen kiállításokat rendezünk. A helyi festő- és fotóművészek, hímzők, csipkeverők és szőttes készítők, fafaragók, szobrászok, kovácsmesterek, fazekasok, keramikusok és más ügyeskezű alkotók kiállításai számos érdeklődőt vonzanak, s jó keresztmetszetét adják korunk hagyományőrző tevékenységének.
De a könyvtár nem csak a helyi művészeknek biztosít teret, hanem a szentesi írók, helytörténeti, helyismereti kérdésekkel foglalkozó személyek irodalmi alkotásait is pártolja. Miután a könyvtár kiadói jogokkal rendelkezik, minden évben pályázatot ír ki, melynek során számos szentesi kiadvány született az elmúlt években.


A könyvtár helyiségei


A Szentes Városi Könyvtár a bajai könyvtár után az ország második zsinagógakönyvtáraként került átadásra 1998-ban. Külső megjelenését tekintve eredeti állapotában lett helyreállítva, belső elrendezésére nézve viszont a kor követelményeinek és az állomány nagyságának megfelelően került kialakításra. Három szinten fogadjuk olvasóinkat.
Az első szinten található a szépirodalmi állományrész, külön kiemelve a romantikus-, a tudományos-fantasztikus és a bűnügyi irodalom. Ezen a szinten zajlik a kölcsönözni kívánt könyvek adminisztrációja, ill. különféle szolgáltatásokat lehet itt igénybe venni, mint fénymásolás, laminálás, spirálozás, valamint itt kérhető a könyvek előjegyzése és a könyvtárközi kölcsönzésszolgáltatás is.A földszintről nyílik a folyóirat olvasó, amely kényelmes környezetet biztosít az újságolvasáshoz.Szakirodalmi könyveink a két felső szinten kerültek elhelyezésre.A legfelső szinten kaptak helyet a 9-es főosztályba tartozó művek, tehát az útikönyvek, útleírások, a földrajzi és honismereti témájú munkák, illetve a történelemmel és régészettel foglalkozó könyvek, valamint az életrajzok. Itt helyeztük el a középiskolai kötelező olvasmányokat és az idegennyelvű állományrészt.A második emeletről nyílik Hangoskönyvtárunk. Illetve ezen a szinten őrizzük a Helyismereti gyűjteményt, ahol a Szentessel és környékével foglalkozó műveket gyűjtjük, őrizzük.
Mindhárom szinten olvasószolgálati könyvtáros biztosítja a szakszerű kiszolgálást és az olvasók tájékoztatását.
Az idősek és mozgáskorlátozottak a szintek közötti mozgáshoz liftet vehetnek igénybe. Mindenkit szeretettel várunk intézményünkbe!1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 55. §. (1) k) pontja szerint: a nyilvános könyvtár alapfeladata, hogy szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezze. Könyvtárunk 2015-ben kezdte meg a felkészülést a Minősített Könyvtári cím megszerzésére. Azóta a Könyvtári Minőségi Működésének Értékelési Rendszere szerint végezzük munkánkat.

2018. május 29.
 

Könyvtár információk

Szolgáltatásaink árjegyzéke »
Rendezvényeink »
Híreink »
Elektronikus szolgáltatásaink

Online katalógus »
Könyv hosszabítás »
Elérhetőségeink

Megközelíthetőség, nyitvatartás »
Panaszbejelentés »
Keresés

Tehetségpont

Elektronikus könyvtár

Elektronikus könyvtár megnyitása »